SEMAP.nl


Doel
Deze pagina is in mei 2009 in het leven geroepen om het stopzetten van de productie van het antipsychoticum Semap® middels een petitie tegen te gaan.
Dit initatief is opgezet door Valentijn Holländer, Esther Spuijbroek, Arjan Braam, Lieuwe de Haan en Niels Mulder.

Resultaat
Op 1 oktober 2010 heeft de oorspronkelijke fabrikant van Semap®, Janssen-Cilag B.V. bevestigd dat Semap® (penfluridol) beschikbaar blijft voor de patiënten in Nederland. Vanaf 1 oktober 2010 zal Semap® gedistribueerd worden door het Franse bedrijf Laboratoires Genopharm.

Klik hier om de volledige tekst van de brief gericht aan artsen in Nederland te lezen.

Petitie lezen
Klik hieronder om de petitie lezen. Via de link onderaan de petitie is ook de handtekeninglijst te zien.
Petitie

De petitieactie heeft het gewenste resultaat opgeleverd en is inmiddels gesloten.
Wij willen iedereen die de petitie heeft ondertekend, hartelijk danken.

Contact
Klik hier om een email te versturen naar de beheerder.

Referenties en links
17/03/2009 - Doorhaling en terugtrekking Semap tabletten 20 mg, RVG 06603, ZI-nummer 12147761
http://www.janssen-cilag.nl/

Regelgeving over de productie van geneesmiddelen is te vinden op de website van de Europese Commissie:
http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/eudralex/eudralex_en.htm

Nederlandse wetgeving:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0021505/geldigheidsdatum_02-04-2009

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG):
http://www.cbg-meb.nl/